CHÍNH PHÁT THÀNH CO.,LTD

CHÍNH PHÁT THÀNH CO.,LTD

Liên hệ

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV - KỸ THUẬT

           CHÍNH PHÁT THÀNH 

-----------------------------------------  -- *** --  -------------------------------------------

Địa chỉ: 11/11, Đường số 39, P. Linh Đông, Thủ Đức, HCM.

Điện thoại: 0913 244 815 

Email: vietlam@cptcolorplastic.com

Website: cptcolorplastic.com